SSKY:n erikoisnäyttely 08.09.2019
Rotujen tulokset|BIS-tulokset
shikokunkoira
Tuomari Blessing Regina
ROPKatana Go Shibukawa Katou Kensha (Pirinen Jenni & Haapakallio Riina)
VSPJikino Kensha Ume No Hime Go (Niemelä Nea & Haapakallio Riina & Heinonen Markus)
SERT narttuJikino Kensha No Umi No Musume Go (Niemelä Nea & Haapakallio Riina & Heinonen Markus)
ROP junioriJikino Kensha No Umi No Musume Go (Niemelä Nea & Haapakallio Riina & Heinonen Markus)
Urokset
VAL
571Katana Go Shibukawa Katou KenshaERI1PU1SA, ROPBLESSING REGINA
Nartut
JUN
572Jikino Kensha No Umi No Musume GoERI1PN2SA, SERTBLESSING REGINA
VAL
573Jikino Kensha Ume No Hime GoERI1PN1SA, VSPBLESSING REGINA
v.2019.11.19(01)