Kemi All Breed Show 20-21.07.2019
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results
American Akita
Judge Volarikova Linda
BOBDynamic Force She Smiled Sweetly (Vesala Mervi)
BOSShimmerian Ideas For Life (Rissanen Jenna)
CC bitchDynamic Force She Smiled Sweetly (Vesala Mervi)
Dogs
CH
435Shimmerian Ideas For LifeExcellent1BM1CQ, BOSVOLARIKOVA LINDA
436Winslett's WernerExcellent2VOLARIKOVA LINDA
Bitches
INT
437Dynamic Force She Smiled SweetlyExcellent1BB1CQ, BOB, CAC, BOG-4VOLARIKOVA LINDA
OPN
438Winslett's Ruby The First BladeVery Good1VOLARIKOVA LINDA
v.2019.06.17(01)