Hamina NORD 25-26.05.2019
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset
shiba
Tuomari Rohlin Tomas
ROPHonto-No Kuroyuki (Wuoti Yvonne)
SERT narttuHonto-No Kuroyuki (Wuoti Yvonne)
Nord SERT narttuHonto-No Kuroyuki (Wuoti Yvonne)
Urokset
AVO
607Inaridou MizutoERI1ROHLIN TOMAS
Nartut
AVO
608Honto-No KuroyukiERI1PN1SA, ROP, SERT, NORD SERT, MVAROHLIN TOMAS
v.2019.12.07(02)