shetlanninlammaskoira 04.08.2018
Breed results
BreedDogs
Shetland Sheepdog204
v.2018.06.26(01)