shetlanninlammaskoira 04.08.2018
Breed results
BreedDogs
Shetland Sheepdog204
v.2019.12.07(02)