Kuopio KV 2019 03-04.08.2019
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results|Junior Handler results
Shikoku
Judge Mustonen Kimmo
No BOB-results
Bitches
JUN
467Jikino Kensha No Kaze No Kōgō Goabsent
v.2019.11.13(02)