Hamina NORD 19-20.05.2018
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset
shiba
Tuomari Korpela Reino
ROPHimitsu Wakai Takemikazuchi (Korkka Kristina)
SERT urosHimitsu Wakai Takemikazuchi (Korkka Kristina)
Nord SERT urosHimitsu Wakai Takemikazuchi (Korkka Kristina)
Urokset
JUN
818Himitsu Wakai TakemikazuchiERI1PU1SA, ROP, SERT, NORD SERTKORPELA REINO
Nartut
JUN
819Ayano Herbu PuchałaERI1KORPELA REINO
v.2019.06.17(01)