Sawo Show 2018 sunnuntai - KV 05.08.2018
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset|Junior Handler tulokset
beagle
Tuomari Haapiainen-Liikanen Auli
ROPKarkkarinnan For Your Eyes Only (Rissanen Taina)
VSPKertalaakin Lizard For Lunch (Juvonen Sanni)
CACIB narttuKarkkarinnan For Your Eyes Only (Rissanen Taina)
SERT urosKertalaakin Lizard For Lunch (Juvonen Sanni)
SERT narttuKarkkarinnan For Your Eyes Only (Rissanen Taina)
ROP kasvattajaKarkkarinnan (Rissanen Taina & Ruotsalainen Jari)
Urokset
JUN
1311Karkkarinnan Casino RoyaleERI2HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
1312Karkkarinnan Never Say Never AgainEH3HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
1313Kepein AnkkurinappiEH4HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
1314Kertalaakin Lizard For LunchERI1PU1SA, VSP, SERTHAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
NUO
1315Karkkarinnan Spectrepoissa
1316Kepein ArpaonniERI1HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
Nartut
JUN
1317Karkkarinnan SkyfallEH1HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
NUO
1318Karkkarinnan For Your Eyes OnlyERI1PN1SA, ROP, SERT, CACIB, RYP-3HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
1319Kepein Apilankukkapoissa
AVO
1320Aviatrix's Waitin' Out A BlizzardERI2HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
1321Karkkarinnan Le HavreERI1HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
VET
1322Harringan Santa MariaEH1HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
Kasvattajaluokat
4051Karkkarinnan1KPHAAPIAINEN-LIIKANEN AULI
v.2019.06.17(01)