Nytt! Nu kan du registrera dig – det underlättar och förenklar anmälningsprocessen och medför nya funktioner till tjänsten.
Ok Registrera dig här
Inloggning misslyckades. Vänligen kontrollera att e-postadressen och lösenordet stämmer. Vänligen observera att du även måste bekräfta registreringen innan du loggar in.
Ok
Tibetansk spaniel specialutställning
Vald utställning
Utställningens namn:Tibetansk spaniel specialutställning
Datum och ort:25.04.2021, Tuusula
Männistön lava
Arrangör:TIIBETINSPANIELIT R.Y.

OBS! Serviceavgift 2,90€ / anmälan.
Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Med detta avtal anmäler jag mig till ett evenemang som beviljats av Finska Kennelklubben. Jag är berättigad till avtalsenliga tjänster till det avtalsenliga priset. Jag försäkrar att den hund jag anmält är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser. Jag förbinder mig att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler samt direktiv som kompletterar dessa.

Avbokningsvillkor

Anmälningsavgiften återbetalas på utställarens begäran om
  • utställningen ställs in på grund av orsak som inte betraktas som force majeure
  • anmälningen återkallas på grund av domarändring, ifall utställningsbestyrelsen inte i förväg och före utgången av den första anmälningsperioden meddelat en reservdomare för rasen i utställningens officiella meddelande (Koiramme – Våra hundar)
  • uppfödaren av en hund som anmälts till utställningen bjuds in för att tjänstgöra som domare för rasen i fråga efter anmälningstidens utgång
Utställningsbestyrelsen har rätt att uppbära bank- och handläggningskostnader som orsakas av återbetalning av anmälningsavgift.
Betalningssätt:
Vill du avbryta anmälan?Ok
Liitteen sallittu maksimikoko on 4 Mt. Sallittuja tiedostomuotoja ovat jpg, png, pdf, tiff/tif, doc/docx

Ok
lataa