Kotkan pentunäyttely
Vald utställning
Typ av utställning:Inofficiell valputställning
Datum och ort:28.09.2019, Kotka
Kotkan koiraystäväinseuran halli
Utställningens namn:Kotkan pentunäyttely
WWW-sidor:http://mariina.wixsite.com/kotkapentu2019

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinaiotnsbestämmelser. OBS! Serviceavgift 2,70€ / anmälan.
Kontaktinformation
Ägare
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Postanstalt:
Land:
 
E-post adress:
E-post adress (igen):
Telefon:


Betalningssätt:
Vill du avbryta anmälan?

Liitteen sallittu maksimikoko on 4 Mt. Sallittuja tiedostomuotoja ovat jpg, png, pdf, tiff/tif, doc/docx

Ok