Novascotiannoutajien erikoisnäyttely (Toller Show)
Vald utställning
Typ av utställning:Specialutställning
Datum och ort:18.08.2019, Tampere
Utställningens namn:Novascotiannoutajien erikoisnäyttely (Toller Show)
WWW-sidor:https://www.tollerit.fi/tollershow-2019/
Pari- ja x-luokan ilmoittautumiset tehdään yhdistyksen sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinaiotnsbestämmelser. OBS! Serviceavgift 2,70€ / anmälan.
Kontaktinformation
Ägare
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Postanstalt:
Land:
 
E-post adress:
E-post adress (igen):
Telefon:


Betalningssätt:
Vill du avbryta anmälan?