Specialutställning för bullmastiff & mastiff
Vald utställning
Typ av utställning:Specialutställning
Datum och ort:10.08.2019, Hyvinkää
Hyvinkään vinttikoirakeskus
Utställningens namn:Specialutställning för bullmastiff & mastiff
WWW-sidor:http://www.mastiffit.com/36773

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinaiotnsbestämmelser. OBS! Serviceavgift 2,70€ / anmälan.
Kontaktinformation
Ägare
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Postanstalt:
Land:
 
E-post adress:
E-post adress (igen):
Telefon:


Betalningssätt:
Vill du avbryta anmälan?