Cavalier king charlesin spaniel special utställning
Vald utställning
Typ av utställning:Specialutställning
Datum och ort:28.04.2018, Vantaa
ShowHau Center
Utställningens namn:Cavalier king charlesin spaniel special utställning
WWW-sidor:http://cavalieryhdistys.com/

Då hunden anmäls till utställningen, förbinder sig utställaren att efterfölja Finska Kennelklubens utställningsregler och vaccinaiotnsbestämmelser. OBS! Serviceavgift 2,50€ / anmälan.
Kontaktinformation
Ägare
Efternamn:
Förnamn:
Adress:
Postnummer:
Postanstalt:
Land:
 
E-post adress:
E-post adress (igen):
Telefon:

Betalningssätt:
Vill du avbryta anmälan?