Nytt! Nu kan du registrera dig – det underlättar och förenklar anmälningsprocessen och medför nya funktioner till tjänsten.
Ok Registrera dig här
Inloggning misslyckades. Vänligen kontrollera att e-postadressen och lösenordet stämmer. Vänligen observera att du även måste bekräfta registreringen innan du loggar in.
Ok
Helsinki Winner Puppy Show - Begränsning 850 hundar
Vald utställning
Utställningens namn:Helsinki Winner Puppy Show - Begränsning 850 hundar
Datum och ort:16.12.2023, Helsinki
Messukeskus
Arrangör:SUOMEN KENNELLIITTO RY

Aikataulukirjeet ja numerolaput tullaan lähettämään ainoastaan sähköisesti ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Numerolappuja ei toimiteta postitse.

Alla utställningsbrev och ringkort kommer skickas enbart elektroniskt till den e-postadress som angetts vid anmälan. Ringkort skickas inte per post.

All information letters to exhibitors and ring cards are sent electronically only to the email address provided at entry. Ring cards are not sent by mail.


OBS! Serviceavgift 3,20€ / anmälan.
Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Med detta avtal anmäler jag mig till ett evenemang som beviljats av Finska Kennelklubben. Jag är berättigad till avtalsenliga tjänster till det avtalsenliga priset. Jag försäkrar att den hund jag anmält är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser.

Jag förbinder mig att följa Finska Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingregler samt direktiv som kompletterar dessa. Jag godkänner att Kennelklubben och rasföreningar kan publicera den kritik min hund har fått.

Återbetalning av anmälningsavgift enligt Finska Kennelklubbens utställningsregler

Anmälningsavgiften återbetalas på utställarens begäran om
  • utställningen ställs in på grund av orsak som inte betraktas som force majeure
  • anmälningen återkallas på grund av domarändring, om utställningsbestyrelsen inte i förväg och före utgången av den första anmälningsperioden meddelat en reservdomare för rasen
  • uppfödaren av en hund som anmälts till utställningen bjuds in som domare för respektive ras eller en ägare av en hund som anmälts till utställningen bjuds in som domare till utställningen i fråga efter anmälningstidens utgång
Utställningsbestyrelsen har rätt att uppbära bank- och handläggningskostnader som orsakas av återbetalning av anmälningsavgift.

Enligt direktiven om arrangemang av valputställningar återbetalas ingen anmälningsavgift på grund av domarändring.Konsumentskyddslagen kräver att lagtexten nedan visas i samband med alla tjänster som bedriver distansförsäljning, trots att texten inte gäller återkallande av hundutställningsanmälan!

Ångerrätt vid köp av vara eller tjänst i nätbutik enligt konsumentskyddslagen

Om du vill ångra ett inköp som du gjort i nätbutiken ska du meddela om detta på ett tydligt sätt inom 14 dagar efter att varan mottagits eller avtalet ingåtts.

Du har inte rätt att ångra inköp av utställningstjänster, eftersom:

  • avtalet gäller en fritidstjänst som förverkligas vid en bestämd tidpunkt eller inom en bestämd tid
  • du har beställt en tjänst som utförs i sin helhet under ångerfristen på din begäran
  • om du frånträder avtalet efter att tjänsten har påbörjats ska du betala en rimlig ersättning för de kostnader som redan uppstått för tjänsteleverantören
Vill du avbryta anmälan?Ok
Liitteen sallittu maksimikoko on 4 Mt. Sallittuja tiedostomuotoja ovat jpg, png, pdf, tiff/tif, doc/docx

Ok
lataa