Nytt! Nu kan du registrera dig – det underlättar och förenklar anmälningsprocessen och medför nya funktioner till tjänsten.
Ok Registrera dig här
Inloggning misslyckades. Vänligen kontrollera att e-postadressen och lösenordet stämmer. Vänligen observera att du även måste bekräfta registreringen innan du loggar in.
Ok
Vanhaenglanninlammaskoira
Vald utställning
Utställningens namn:Vanhaenglanninlammaskoira
Datum och ort:19.05.2024, Hämeenlinna
Aulanko Areena
Arrangör:VANHAENGLANNINLAMMASKOIRAT-FINNISH
19.5.2024 Aulanko Areena, Aulangonkuja 1B, 13210 Hämeenlinna. Vanhaenglanninlammaskoirat, myös pennut (5- alle 7 kk & 7- alle 9 kk) ja jälkeläisluokka, järj. Vanhaenglanninlammaskoirat ry, päänäyttely, Euro OES Show 2024. Arv. alk. klo 10. Netti-ilm. www.showlink.fi. Ilm. 28.4. menn. 50 €. Veteraanit 35 €, yli 10-vuotiaat ilmaiseksi. Pennut 35 €. Freestyle 10 €. Parikilpailu 10 €. Ilmoittautumiset epävirallisiin luokkiin (Freestyle, parikilpailu) spostilla oesfi.erkkari@gmail.com. Tili FI49 4350 0010 0291 79, viite 11112. Palkintotuomarit Barbara Müller, Sveitsi ja Eleanore Singer, Itävalta. Yhteydenotot: minna.m.leino@gmail.com

May 19, 2024 Aulanko Areena, Aulangonkuja 1B, 13210 Hämeenlinna. Old English Sheepdogs, also puppies (5 m - under 7 months & 7 m- under 9 months) and progeny class, organized by Old English Sheepdog Club of Finland, main show, Euro OES Show 2024. Est. starting at 10 a.m. Online entry www.showlink.fi. Entry till 28.4. €50. Veterans €35, over 10y free. Puppies €35. Freestyle €10. Brace competition €10. Registrations for unofficial classes (Freestyle, brace competition) at oesfi.erkkari@gmail.com. Account FI49 4350 0010 0291 79, reference 11112. Judges: Mrs. Barbara Müller, Switzerland and Mrs. Eleanore Singer, Austria. Info: minna.m.leino@gmail.com

OBS! Serviceavgift 3,45€ / anmälan.
Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Med detta avtal anmäler jag mig till ett evenemang som beviljats av Finska Kennelklubben. Jag är berättigad till avtalsenliga tjänster till det avtalsenliga priset. Jag försäkrar att den hund jag anmält är vaccinerad och id-märkt enligt gällande bestämmelser.

Jag förbinder mig att följa Finska Kennelklubbens gällande utställnings- och antidopingregler samt direktiv som kompletterar dessa. Jag godkänner att Kennelklubben och rasföreningar kan publicera den kritik min hund har fått.

Återbetalning av anmälningsavgift enligt Finska Kennelklubbens utställningsregler

Anmälningsavgiften återbetalas på utställarens begäran om
  • utställningen ställs in på grund av orsak som inte betraktas som force majeure
  • anmälningen återkallas på grund av domarändring, om utställningsbestyrelsen inte i förväg och före utgången av den första anmälningsperioden meddelat en reservdomare för rasen
  • uppfödaren av en hund som anmälts till utställningen bjuds in som domare för respektive ras eller en ägare av en hund som anmälts till utställningen bjuds in som domare till utställningen i fråga efter anmälningstidens utgång
Utställningsbestyrelsen har rätt att uppbära bank- och handläggningskostnader som orsakas av återbetalning av anmälningsavgift.

Enligt direktiven om arrangemang av valputställningar återbetalas ingen anmälningsavgift på grund av domarändring.Konsumentskyddslagen kräver att lagtexten nedan visas i samband med alla tjänster som bedriver distansförsäljning, trots att texten inte gäller återkallande av hundutställningsanmälan!

Ångerrätt vid köp av vara eller tjänst i nätbutik enligt konsumentskyddslagen

Om du vill ångra ett inköp som du gjort i nätbutiken ska du meddela om detta på ett tydligt sätt inom 14 dagar efter att varan mottagits eller avtalet ingåtts.

Du har inte rätt att ångra inköp av utställningstjänster, eftersom:

  • avtalet gäller en fritidstjänst som förverkligas vid en bestämd tidpunkt eller inom en bestämd tid
  • du har beställt en tjänst som utförs i sin helhet under ångerfristen på din begäran
  • om du frånträder avtalet efter att tjänsten har påbörjats ska du betala en rimlig ersättning för de kostnader som redan uppstått för tjänsteleverantören
Vill du avbryta anmälan?Ok
Liitteen sallittu maksimikoko on 4 Mt. Sallittuja tiedostomuotoja ovat jpg, png, pdf, tiff/tif, doc/docx

Ok
lataa